KONWENT HR

„Przygotowana przez Pana sesja panelowa miała bardzo wysoką wartość merytoryczną i spotkała się z pozytywnymi opiniami osób w niej uczestniczących. Cieszymy się, że zgodził się Pan podzielić z uczestnikami konferencji swoją wiedzą, która z pewnością będzie bardzo cenna dla osób zawodowo związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.”