Paper & Pencil„Pojęcia wartości wykorzystuję przy ocenie pracowników”

“Mam większą świadomość, jak człowiek reaguje na zmianę, dlatego daję więcej czasu i przestrzeni, aby pracownik mógł się ze zmianą oswoić , zaakceptować i postępować zgodnie z nowymi wytycznymi”

„Często stosuję motywowanie poprzez korzyści „mieć” oraz wartości „być”. Dzięki temu zespół widzi korzyści płynące z ich pracy i obowiązków a także zachowania w miejscu pracy”

z badania ewaluacyjnego – po kilku miesiącach od zakończenia projektu