logo„Spotkania odbywały się zgodnie z przedstawionym wcześniej, zaakceptowanym harmonogramem, jednakże Trener aktywnie i otwarcie reagował na indywidualne potrzeby i sugestie uczestników (…). Pan Krzysztof zaprezentował się jako osoba bardzo rzetelna i profesjonalna, potrafił aktywnie współpracować oraz utrzymywać wysoki poziom zaanagażowania uczestników w trakcie całego szkolenia. (…) Pracownicy (…) w szczególności podkreślali zaangażowanie Trenera, wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczność i adekwatność proponowanych rozwiązań”