logo_nordkalk„W szczególności roczny Program Akademii Menadżera dla średniej kadry kierowniczej Spółki skutecznie przyczynił się do poszerzenia wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej i zarządzania ludźmi, jak i pomógł w rozwijaniu praktycznej umiejętności motywowania i rozwiązywania problemów podwładnych. (…) Pracownicy szczególnie podkreślali duże zaangażowanie trenera, właściwy dobór metod nauczania, jak i różnorodność sesji szkoleniowych. Co również godne podkreślenia, szkolenia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze (…).”