Impression„Przeprowadzone dotychczas dwa warsztaty dotyczące kluczowych umiejętności menedżerskich i rozwijające umiejętności komunikacyjne, oraz seria indywidualnych, coachingowych konsultacji z uczestnikami warsztatów, dały nam, jako pracodawcom wiele satysfakcji; nasi pracownicy są wydajniejsi, bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich zadań, chętniej niż dotychczas zgłaszają nowe, interesujące propozycje.

Co ważne – trener, pan Krzysztof Manthey – będąc dla uczestników przewodnikiem i autorytetem, stał się jednocześnie nieomal przyjacielem, a na pewno katalizatorem nowych idei.”