Medicover-Neg„(…) przeszkolono łącznie 268 uczestników. Na szczególne wyróżnienie zasługuje doskonałe zrozumienie potrzeby oraz sformułowanie celu i planu szkoleń dostosowanego do specyfiki każdej z grup. Przeprowadzone szkolenia osiągnęły założony cel oraz przyczyniły się do zmiany zachowań kadry, o czym świadczy implementacja nabytych umiejętności w ramach wykonywanych obowiązków.”