logo_dt_partners„Szkolenia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktywną formą. Założone na wstępie cele zostały w 100% zrealizowane”