„(…) serdecznie dziękujemy za wsparcie merytoryczne tej wyjątkowej (…) edycji Kongresu Kadry. (…) Dzięki Pana wystąpieniu Uczestnicy Kongresu mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy, wzbogacenia swojego warsztatu o nowe opinie i wskazówki dotyczące ich pracy zawodowej.”