Paper & Pencil

„Pełen profesjonalizm (proszę tego nie odczytywać jako „górnolotny komentarz”), ale naprawdę znajomość tematu i ogromny KUNSZT w prowadzeniu szkolenia.”

„Bardzo podoba mi się reagowanie prowadzącego na dyskusję i w ten sposób dostosowywanie programu do potrzeb i toku zajęć.”

„Bardzo pozytywna energia. Super prowadzący. Ogromna wiedza merytoryczna.”

Z ANKIET SATYSFAKCJI

logo„Spotkania odbywały się zgodnie z przedstawionym wcześniej, zaakceptowanym harmonogramem, jednakże Trener aktywnie i otwarcie reagował na indywidualne potrzeby i sugestie uczestników (…). Pan Krzysztof zaprezentował się jako osoba bardzo rzetelna i profesjonalna, potrafił aktywnie współpracować oraz utrzymywać wysoki poziom zaanagażowania uczestników w trakcie całego szkolenia. (…) Pracownicy (…) w szczególności podkreślali zaangażowanie Trenera, wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczność i adekwatność proponowanych rozwiązań”

logo_nordkalk„W szczególności roczny Program Akademii Menadżera dla średniej kadry kierowniczej Spółki skutecznie przyczynił się do poszerzenia wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej i zarządzania ludźmi, jak i pomógł w rozwijaniu praktycznej umiejętności motywowania i rozwiązywania problemów podwładnych. (…) Pracownicy szczególnie podkreślali duże zaangażowanie trenera, właściwy dobór metod nauczania, jak i różnorodność sesji szkoleniowych. Co również godne podkreślenia, szkolenia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze (…).”

Paper & PencilJakie działania trenera pomogły Ci w uczeniu się?

„Wiedza, umiejętność wczucia się w naszą rolę. Humor, otwartość, życzliwość, bezstronność, pokazanie nam, że jesteśmy wartościowymi, pewnymi siebie osobami i sprzedawcami. Pomoc w radzeniu sobie z naszym wewnętrznym krytykiem.”

„Bardzo fajna atmosfera. Z kolejnym ćwiczeniem grupa bardziej się relaksowała, byliśmy wszyscy otwarci i łatwiej przychodziło nam mówić o słabościach i oczekiwaniach.”

„Duży udział partii warsztatowej, włączanie teorii w momentach zgłaszanego zapotrzebowania, dostosowanie tempa do wszystkich uczestników, brak nacisku.”

z ankiet poszkoleniowych

logo2„Pan Manthey przekonał nas, że dobra umiejętność negocjacji ma podłoże w odpowiednim nastawieniu psychicznym oraz w doskonaleniu narzędzi, dostarczając nam niezwykle przydatnej i ciekawie podanej wiedzy w obu obszarach”

Impression„Przeprowadzone dotychczas dwa warsztaty dotyczące kluczowych umiejętności menedżerskich i rozwijające umiejętności komunikacyjne, oraz seria indywidualnych, coachingowych konsultacji z uczestnikami warsztatów, dały nam, jako pracodawcom wiele satysfakcji; nasi pracownicy są wydajniejsi, bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich zadań, chętniej niż dotychczas zgłaszają nowe, interesujące propozycje.

Co ważne – trener, pan Krzysztof Manthey – będąc dla uczestników przewodnikiem i autorytetem, stał się jednocześnie nieomal przyjacielem, a na pewno katalizatorem nowych idei.”

Paper & Pencil„Pojęcia wartości wykorzystuję przy ocenie pracowników”

“Mam większą świadomość, jak człowiek reaguje na zmianę, dlatego daję więcej czasu i przestrzeni, aby pracownik mógł się ze zmianą oswoić , zaakceptować i postępować zgodnie z nowymi wytycznymi”

„Często stosuję motywowanie poprzez korzyści „mieć” oraz wartości „być”. Dzięki temu zespół widzi korzyści płynące z ich pracy i obowiązków a także zachowania w miejscu pracy”

z badania ewaluacyjnego – po kilku miesiącach od zakończenia projektu

Medicover-Neg„(…) przeszkolono łącznie 268 uczestników. Na szczególne wyróżnienie zasługuje doskonałe zrozumienie potrzeby oraz sformułowanie celu i planu szkoleń dostosowanego do specyfiki każdej z grup. Przeprowadzone szkolenia osiągnęły założony cel oraz przyczyniły się do zmiany zachowań kadry, o czym świadczy implementacja nabytych umiejętności w ramach wykonywanych obowiązków.”

rzeczpospolita-logo„Potwierdzeniem skuteczności szkoleń Pana Krzysztofa jest faktyczna zmiana postawy menadżerów. O ile przed szkoleniami twardo stali na stanowisku, by nie wprowadzać systemu rozmów ocennych z podległymi sobie pracownikami, to pod koniec cyklu szkoleń niektórzy sami wychodzili z inicjatywą, by stworzyć im przestrzeń i narzędzia systemowe do takich rozmów.”

logo_dt_partners„Szkolenia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktywną formą. Założone na wstępie cele zostały w 100% zrealizowane”