MOC W ZESPOLE – PROGRAM INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY

Dwudniowy warsztat dla blisko 40 osób – menadżerów i specjalistów. Zajęcia z wykorzystaniem gry szkoleniowej, symultanicznych zajęć w mniejszych grupach, diagnozy preferowanych ról zespołowych (koncepcja M. Belbina). Intensywne symulacje i ćwiczenia dramowe.


MENADŻERSKI PROGRAM ROZWOJOWY

Program poprzedzony gruntownym badaniem potrzeb. 5 dni szkoleniowych w ciągu dwóch miesięcy. Sześcioro menadżerów średniego szczebla. Zajęcia realizowane na wielu poziomach: wiedzy, umiejętności i postaw. Wśród zagadnień: zarządzanie zmianą, komunikacja z pracownikami, współpraca w zespole, delegowanie zadań i odpowiedzialności, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie i coaching menadżerski.


PRZYWÓDZTWO W OPARCIU O WARTOŚCI ORGANIZACJI

W rocznym projekcie wzięło udział blisko 300 menadżerów wszystkich szczebli zarządzania. Każdy uczestnik brał udział w jednodniowych warsztatach w dużej grupie (około 30 osób) i w dwudniowym treningu w kilkunastoosobowej grupie. Kanwą zajęć były wartości organizacji potraktowane jako wzorce zachowań przywódczych. Główne tematy projektu to różnorodność, współpraca, przywództwo, zmiana, komunikacja, konflikt i motywacja.


AKADEMIA MENADŻERA

Półroczny program rozwojowy dla 15 menadżerów wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy). Cykl składał się z jednodniowego warsztatu o charakterze pre-worku, 4 dwudniowych zjazdów i – dodatkowo – z jednodniowej sesji follow-up. Tematy kolejnych zajęć to: „Komunikacja-współpraca-przywództwo”, „Przywództwo – rola i postawa menadżera”, „Generowanie charyzmy – komunikacja interpersonalna i publiczna”,  „Motywacja i motywowanie”, ” Rozwijanie pracowników – asertywność, delegowanie, korygowanie, coaching”, „Zmiana – organizacyjna, zespołowa, indywidualna”, „Kryzys – od zagrożenia do szansy”, „Konstruktywne zarządzanie konfliktem” i „„Negocjowanie menadżerskie”. Kolejne zajęcia ewoluowały od form szkoleniowych, przez warsztaty, treningi, aż po grupowy coaching.


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – program szkoleniowo-doradczy

Program powstał jako działanie interwencyjne, po stwierdzeniu przypadków przemocy między pracownikami.  Działania miały na celu transformację i rekonstrukcję kultury zarządczej w Organizacji. W 16 warsztatach wzięło udział łącznie około 50 osób. Zajęcia obejmowały zagadnienia roli i zadań menadżera, kulturowych i prawnych norm związanych z zapobieganiem przemocy, treningu zachowań menadżerskich w sytuacjach trudnych,  elementy inteligencji emocjonalnej i rozwoju osobistego. Uzupełnieniem zajęć były rekomendacje dla Zarządu dotyczące sposobów przeciwdziałania  przemocy symbolicznej i fizycznej.