AKADEMIA MENEDŻERA – bardzo popularny, kompleksowy program rozwoju “kompetencji miękkich”. Program cyklu jest modyfikowalny i skalowalny. Akademia realizowana jest serii jedno- , dwu- lub trzydniowych spotkań, w około miesięcznym interwale. To oznacza, że cały program realizowany jest w około pół roku. Akademia poprzedzona jest badaniem potrzeb i oczekiwań. Na życzenie klienta także badaniem poziomu wiedzy. Uzupełnieniem programu są adekwatne do potrzeb pre-worki, zadania wdrożeniowe, a także wsparcie coachingowe i doradcze. Program kończy się badaniem ewaluacyjnym wraz z rekomendacjami dalszej pracy rozwojowej. Program cyklu jest modyfikowalny i skalowalny. Do tematów najczęściej realizowanych w ramach Akademii należą:

 • Rola i postawa menadżera
 • Przywództwo
 • Komunikacja interpersonalna i publiczna
 • Motywacja i motywowanie
 • Rozwijanie pracowników
 • Asertywność menadżera
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Informacja zwrotna – korygowanie zachowań – coaching menadżerski
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktem
 • Negocjowanie menadżerskie
POZOSTAŁE PROPOZYCJE DLA MENADŻERÓW

AKADEMIA HANDLOWCA – program kompleksowego rozwoju umiejętności handlowych – od fundamentu, którym jest poczucie własnej wartości i postawa asertywna, przez umiejętności osobiste – komunikacji i budowania relacji międzyludzkich, po takie narzędzia jak negocjacje, techniki, czy umiejętności prezentacji i wystąpień handlowych. Uczestnicy Akademii Handlowca rozwijają swoje umiejętności wieloaspektowo. Dzięki temu panują nad przebiegiem procesu sprzedaży, są w swoich działaniach elastyczni i przygotowani, by reagować na wszelkie sytuacje, które nie dają się zamknąć w książkowych schematach. Program cyklu jest modyfikowalny i skalowalny. Do najczęściej realizowanych w ramach Akademii tematów należą:

 • Procesy handlowe – modele, metody i techniki pracy
 • Komunikacja w pracy handlowej – nawiązywanie i rozwój relacji
 • Osobowość, która sprzedaje
 • Planowanie i zarządzanie sobą i obowiązkami w czasie
 • Przygotowanie i prezentowanie oferty – rokowania handlowe
 • Negocjacje handlowe.

Między zajęciami Uczestnicy otrzymują zadania wdrożeniowe, lektury i ćwiczenia.

Zazwyczaj cykl kończy sesja follow-up.

Dobrym uzupełnieniem zajęć Akademii są indywidualne konsultacje i wsparcie coachingowe Uczestników, a także wizyty superwizyjne (on-the-job-training).

POZOSTAŁE PROPOZYCJE DLA HANDLOWCÓW

Szukasz innych rozwiązań „na miarę”? Zainspiruj się nieszablonowymi projektami!

Nie ma tego, czego szukasz? Napisz – zaproponuję rozwiązanie!


A MOŻE COACHING?


Jeśli wiesz, że potrzebujesz jakiejś formy rozwoju, ale nie jesteś pewna/pewien, co i jak powinno być zrobione – chętnie pomogę!
W ramach usługi szkoleniowej oferuję diagnozę potrzeb.

Wykorzystuję metody ilościowe i jakościowe badań społecznych: badanie ankietowe (także ankiety on-line), wywiady, obserwacje.