Jestem doświadczonym praktykiem zarządzania. A także skoncentrowanym na zrozumieniu i rozwiązaniach racjonalistą, humanistą i pragmatykiem.

Jako trener biznesu, doświadczony coach i doradca od 2004 roku wspieram biznes w skali mikro i w skali mega – od małych rodzinnych firm po międzynarodowe korporacje. Pracuję między innymi z branżą paliwową i logistyczną, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, organizacjami opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla biznesu i dla klientów indywidualnych, firmami zaawansowanych technologii, producentami i dystrybutorami żywności. (poznaj moich klientów)

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi, takimi jak zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, motywacja i motywowanie, etyka w pracy menadżera, budowanie i rozwój zespołu. 
Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuję także w następujących obszarach: komunikacja, perswazja i wywieranie wpływu, asertywność, negocjacje, wystąpienia publiczne i prezentacje, budowanie i rozwój relacji w biznesie. Realizuję również programy rozwoju osobistego i profesjonalnego, innowacyjnego myślenia i działania, higieny pracy menedżerskiej. (zobacz ofertę)

Prowadzę zajęcia w programach Executive Doctor of Bussiness Administration i Executive Master of Bussiness Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jestem wykładowcą Family Business Academy przy Politechnice Warszawskiej – Szkole Biznesu. Pracuję ze studentami w Collegium Civitas. Jako trener certyfikowany przez Radę Europy (Council of Europe) realizuję zajęcia dla liderów samorządów lokalnych w ramach programu „Leadership Academy for Good Local Governance”. 

Od kilku lat wspieram swoich Klientów także poprzez Business / Executive Coaching (z elementami Life Coaching). (więcej szczegółów)

Pracuję na ścieżce: wiedza -> umiejętności -> postawy. 

Tak prowadzony proces rozwoju, zmiany i uczenia się jest doświadczeniem wszechstronnym, integrującym poznawczo i emocjonalnie – „to co robię, jak robię i w jakim kontekście, w reakcji na co”.  Wykorzystują między innymi zróżnicowane metody aktywne: dramę stosowaną (ang. applied drama),  gry szkoleniowe – symulacyjne i problemowe (fabularne), analizy materiału audio i wideo (w tym symulacje warsztatowe), heurystyki twórczego rozwiązywania problemów, narzędzia (auto)diagnostyczne.

Inspirują mnie: Klienci. John Adair, Eric Berne, Ken Blanchard, Barbara Czarniawska, Carl Gustaw Jung, Janusz Hryniewicz, Marek Kosewski, Fideric Laloux, Christopher Moore, Carl Rogers, Marschall Rosenberg, Jim Tascharek, Schultz von Thun.

Szkolę, rozwijam, wzmacniam, inspiruję. Towarzyszę w zmianie. I robię to z pasją od kilkunastu lat.