Jestem doświadczonym praktykiem zarządzania. A także skoncentrowanym na zrozumieniu i rozwiązaniach racjonalistą, humanistą i pragmatykiem.

Jako trener biznesu, doświadczony coach i doradca od 2004 roku wspieram biznes w skali mikro i w skali mega – od małych rodzinnych firm po międzynarodowe korporacje. Pracuję między innymi z branżą paliwową i logistyczną, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, organizacjami opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla biznesu i dla klientów indywidualnych, firmami zaawansowanych technologii, producentami i dystrybutorami żywności. (poznaj moich klientów)

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi, takimi jak zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, motywacja i motywowanie, etyka w pracy menadżera, budowanie i rozwój zespołu. 
Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuję także w następujących obszarach: komunikacja, perswazja i wywieranie wpływu, asertywność, negocjacje, wystąpienia publiczne i prezentacje, budowanie i rozwój relacji w biznesie. Realizuję również programy rozwoju osobistego i profesjonalnego, innowacyjnego myślenia i działania, higieny pracy menedżerskiej. (zobacz ofertę)

Prowadzę zajęcia w programach Executive Doctor of Bussiness Administration i Executive Master of Bussiness Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jestem wykładowcą Family Business Academy przy Politechnice Warszawskiej – Szkole Biznesu. Pracuję ze studentami w Collegium Civitas. Jako trener certyfikowany przez Radę Europy (Council of Europe) realizuję zajęcia dla liderów samorządów lokalnych w ramach programu „Leadership Academy for Good Local Governance”. 

Od kilku lat wspieram swoich Klientów także poprzez Business / Executive Coaching (z elementami Life Coaching). (więcej szczegółów)

Pracuję na ścieżce: wiedza -> umiejętności -> postawy. 

Tak prowadzony proces rozwoju, zmiany i uczenia się jest doświadczeniem wszechstronnym, integrującym poznawczo i emocjonalnie – „to co robię, jak robię i w jakim kontekście, w reakcji na co”.  Wykorzystują między innymi zróżnicowane metody aktywne: dramę stosowaną (ang. applied drama),  gry szkoleniowe – symulacyjne i problemowe (fabularne), analizy materiału audio i wideo (w tym symulacje warsztatowe), heurystyki twórczego rozwiązywania problemów, narzędzia (auto)diagnostyczne.

Szkolę, rozwijam, wzmacniam. Towarzyszę w zmianie. I robię to z pasją od kilkunastu lat.